Polityka prywatności

Właścicielem sklepu internetowego (zwany dalej: Sklep), prowadzonego na stronie internetowej www.twojaochrona.eu jest firma Apena-Remont Sp. z o.o.. Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności APENA – REMONT Sp. z o.o. (zwana dalej: APENA-REMONT). Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Sklepu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 Administrator danych

APENA – REMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 61a, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140697, o numerze NIP: 937-21-76-881. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w APENA-REMONT jest inspektor ochrony danych osobowych. 

Cel przetwarzania

APENA-REMONT przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach kupna on-line poprzez sklep: www.twojaochrona.eu. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Sklepie 

- zawarcia umowy zakupu

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas APENA – REMONT przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład: promocji czy wyprzedaży.

 Rodzaj danych

APENA – REMONT przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Sklepie i dokonywania zakupów:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- telefon

- adres dostawy

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Sklepie zakładki: MOJE KONTO.

6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszym systemie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1. Wiadomości e-mail na adres: rodo@apena-remont.com.pl

2. Telefonicznie: 33 816 03 94

3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu

4. Listownie na adres: APENA – REMONT Sp. z o.o.; Bielsko-Biała ul. Partyzantów 61a

 Powierzenie przetwarzania danych

APENA – REMONT może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z APENA – REMONT , w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od APENA – REMONT (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego Biuletynu, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez Biuletyn informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newsletteru klikając link zawarty w otrzymanym Biuletynie lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sprzedaz@apena-remont.com.pl

Pliki Cookie

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookie znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookie wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania stron internetowych związanych z działalnością sklepu TWOJA OCHRONA. Należące do tej kategorii pliki cookie wykorzystywane są, aby zapewnić:

• utrzymanie sesji użytkownika;

• zapisanie stanu sesji użytkownika;

• umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania 

• monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookie, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze stron, ale ułatwiają korzystanie z nich.

Korzystamy też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookie w następujących celach:

• monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW

• zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

• kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

• badanie zapisów na newslettery;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Użytkownik może zarządzać plikami cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookie niektóre funkcje oferowane przez nasze strony mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach wiąże się to nawet z całkowitą niemożnością korzystania z wybranych usług. Dotyczy to w szczególności części strony wymagającej logowania.